Banca Sociala

Sistemul de primire a extraselor de pe conturile de card ale persoanelor fizice este în construcţie şi temporar indisponibilă (scuzati pentru neplăcerile create).

SMS-BANKING

Sistemul SMS-banking permite clienților Banca Sociala sa fie mereu la curent cu starea cardurilor și conturilor deținute de ei. Pentru a putea beneficia de acest serviciu clientul are nevoie doar sa posede un telefon mobil de pe care sa poată transmite și recepționa mesaje scurte(SMS). Acest serviciu permite clientului sa fie la curent cu starea conturilor/cardurilor indiferent de unde s-ar afla acesta.
Pentru a afla informația despre conturile sau cardurile sale, clientul transmite in adresa băncii un mesaj scurt unde se indica ce informație el solicita. Ca răspuns la mesajul expediat banca pregătește un mesaj scurt (SMS) in adresa clientului cu informația ceruta de acesta.

Pentru a beneficia de acest serviciu clienții pot apela la oficiile Banca Sociala pentru a fi conectați la sistem.Descriere

Schimbul de informație dintre bancă şi client se efectuează in felul următor: clientul transmite o cerere sub forma de mesaj scurt in adresa băncii, la care banca va genera un răspuns cu informația solicitată de client.

 • Numerele sistemului:+373 68373836
 • Tipurile de cereri:0
  Cererea unei mici instrucțiuni. Ca răspuns la acest mesaj clientul va primi o scurta Instrucțiune despre posibilitățile de utilizare a sistemului. Exemplu de răspuns:

  sms.socbank.md
  1*XXXX
  soldul cardului
  2*XXXX
  extras din card
  3*YYYY*XXXX
  extras din cont
  4*YYYY*XXXX
  Soldurile conturilor


 • 1*XXXX Cererea informației despre soldul pe card, unde XXXX reprezintă ultimele 4 cifre din numărul cardului.

  2*XXXX Cererea informației despre extrasul din card, unde XXXX reprezintă ultimele 4 cifre din numărul cardului. In extras pot nimeri ultimele 5 operații din ultimele 7 zile. Mărimea extrasului e limitata la 160 de caractere. Pentru tipul dat de operațiune se poate incasa un comision adăugator de centrul de procesare.

  3*YYYY*XXXX Cererea informației despre extrasul din cont, unde YYYY sunt primele 4 cifre din numarul contului iar XXXX ultimele 4 cifre din numărul contului.

  4*Cererea informației despre soldurile conturilor.


Ghidul utilizatorului(operatii cu cardul)
1.Serviciul „Notificarea SMS” (serviciul) (Simple Message System – sistem de emitere a mesajelor scurte la/de la telefonul mobil) oferă următoarele:

  1.1.Primirea la telefonul mobil al Clientului a notificării SMS privind retragerea/înscrierea mijloacelor băneşti din/în contul de card bancar, inclusiv şi în cazul când operaţiunea se efectuează nemijlocit prin card sau prin introducerea unor date de pe card.

  1.2.Expedierea solicitării SMS de la telefonul mobil al Clientului şi primirea la telefonul mobil al Clientului a notificării SMS (răspuns la solicitare) a instrucţiunii scurte privind expedierea solicitării SMS. Pentru primirea instrucţiunii e necesar de a expedia solicitarea SMS la numărul de telefon al Băncii +373 68 373 836 indicând în textul mesajului cifra 0.

 1.3.Expedierea solicitării SMS de la telefonul mobil al Clientului şi primirea la telefonul mobil al Clientului a notificării SMS (răspuns la solicitare) privind soldul mijloacelor băneşti la contul de card. Pentru primirea serviciului respectiv e necesar de a expedia solicitarea SMS la numărul de telefon al Băncii (indicat în punctul 1.2) cu textul 1*ХХХХ, în care ХХХХ reprezintă ultimele 4 cifre ale numărului cardului.

 1.4.Expedierea solicitării SMS de la telefonul mobil al Clientului şi primirea la telefonul mobil al Clientului a notificării SMS (răspuns la solicitare) privind informaţia despre cinci operaţiuni efectuate cu succes prin intermediul cardului e necesar de a culege numărul de telefon al Băncii (indicat în punctul 1.2) cu textul 2*ХХХХ, în care ХХХХ reprezintă ultimele 4 cifre ale numărului cardului.

 1.5.Expedierea solicitării SMS de la telefonul mobil al Clientului şi primirea la telefonul mobil al Clientului a notificării SMS (răspuns la solicitare) privind soldul şi informaţia despre cinci operaţiuni efectuate cu succes prin contul bancar e necesar de a culege numărul de telefon al Băncii (indicat în punctul 1.2) cu textul 3*ХХХХ, în care ХХХХ reprezintă ultimele 4 cifre ale contului bancar. Exemplu: contul clientului 2225703001000256, se culege +37368373836 şi textul 3*2225*0256.

2.Pentru conectarea Clientului la serviciul respectiv la perfectarea cardului bancar se va indica în cerere numărul telefonului mobil pentru primirea notificării SMS sau se va completa cererea privind acordarea serviciului de notificare SMS după o formă stabilită de Bancă.

3.Conectarea Clientului la serviciul respectiv se efectuează în termen de cel puţin 2 (două) zile lucrătoare din momentul primirii cererii Clientului. Toate mesajele SMS sunt expediate de către Bancă de la numărul de telefon +373 68 373 836.

4.După conectarea Clientului la serviciul respectiv, deservirea indicată în punctul 1.1 al Ghidului se va acorda în mod automat odată cu efectuarea operaţiunii cu cardul bancar. Notificarea SMS expediată la telefonul mobil conţine informaţia despre numărul cardului bancar prin intermediul căreia s-a efectuat tranzacţia sau al contului bancar (denumirea cardului Bin şi ultimele 4 cifre ale cardului/contului bancar), suma şi valuta operaţiunii, locul efectuării operaţiunii (centrul comercial, automatul bancar, terminalul POS),

Exemplu:
BancaSociala
Notificare operatie
Card:676624****8767
Suma:0.00 lei
Timp:12.01.2012 09:25:51
Locul:POS BS CENTRU MOLDMONEY

În cazul dacă Clientul va primi o notificare SMS privind operaţiunea pe care n-a efectuat-o, acesta va contacta în mod operativ Banca la numărul de telefon non-stop (+373 022 22 40 22) pentru blocarea cardului bancar.

5.În cazul modificării numărului de telefon, Clientul va completa cererea respectivă după o formă stabilită de Bancă.

6.În cazul refuzului de la utilizarea serviciului, Clientul se va adresa în orice oficiu al Băncii şi va perfecta cererea respectivă după o formă stabilită de Bancă. Banca va efectua deconectarea serviciului în termen de cel puţin 2 (două) zile lucrătoare din momentul primirii cererii Clientului.

7.Plata pentru acordarea serviciului respectiv Banca o va percepe din contul Clientului în conformitate cu Tarifele aprobate.

8.Toate întrebările ce ţin de serviciul respectiv pot fi adresate la telefonul + 373 022 (22 45 50) sau prin e-mail: card@socbank.md